meisters

Katram darbam savs meistars

meistersTādi cilvēki, kuri domā, ka zina un labi prot visu, ir bijuši katros laikos. Un, viņuprāt, paši ar visu var tikt galā, kā arī vēl citiem sniegt lieliskus padomus, kritizēt un pamācīt. Un vispār jau tendence pašiem risināt visu sakņojas ģimenes tradīcijās, laikos, kad mūsu vecvectēvi un vecvecmammas tiešām prata visus darbus, zināja daudzas tādas lietas, ko tagad zina tikai tie, kas kādu konkrētu profesiju apguvuši.

Tomēr katram kārtīgam latvietim joprojām ir iekšā doma, ka viņš pats ar visu var tikt galā. Remontu veiks, aku izraks, elektrības vadus saliks, arī auto salabos, neaizmirsīs kaimiņam pateikt, ka viņš nu gan nepareizi ir savā dārzā augļu kokus apgriezis. Bet patiesībā prasmes visās šajās lietā būs stipri viduvējas, informācija un metodes sagrābstītas pa ausu galam no citiem, no interneta, kur ar savu viedokli un “zināšanām” dalās citi dīvānos sēdošie visu jomu meistari. […]

studijas ārzemēs

Kā atļauties studijas ārzemēs?

Augstākā izglītība kādā no labākajām pasaules universitātēm šobrīd ir pavisam reāla iespēja, ja jaunietis ir mērķtiecīgs, ar teicamām sekmēm un angļu valodas prasmēm. Izglītības sistēma visā pasaulē ir atvērta, lielākajā daļā arī ir saskaņota vērtēšanas sistēma, lai nebūtu problēmu ārzemēs iegūto izglītību atzīt  un pielīdzināt savā valstī. Jauniešiem, kurus interesē studijas ārzemēs, noderīgu palīdzību sniedz[…]